Blog LifeStyle

Najnowsze trendy ze świata.

Jakie kompetencje powinien mieć kierownik projektu?

 

Zarządzanie projektami – prince 2

Zarządzanie i odpowiednie kierowanie ludźmi jest istotne, dlatego ważne jest, aby kierujący projektami posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności. Jest to ważne nie tylko dla powodzenia projektu ale także dla atmosfery panującej wśród podwładnych – każdemu z pracowników pracuje się lepiej, gdy ich przełożony ma odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie, mogą oni przyjść do swojego szefa z każdym problemem i wspólnie go rozwiązać – być może nie tylko z problemem zawodowym ale też osobistym, kierownik powinien być dobrym kolegą. Jeśli przełożony nie ma odpowiednich kompetencji twardych oraz miękkich, trudno jest jego podwładnym zwrócić się do niego o pomoc, jeżeli wystąpi jakikolwiek problem w projekcie i dlatego praca w takiej firmie może nie być zbyt przyjemna i spowodować, iż pracownicy zaczną szukać innego zajęcia. Zatem u osoby kierującej istotne są kompetencje miękkie, twarde, doświadczenie, przebyte kursy z zakresu zarządzania projektami – powinien on skończyć kursy z zakresu metodyk zarządzania projektami np. kurs prince2 – jest to jedna z popularniejszych metodyk zarządzania projektami na świecie. Naturalnie kierownik projektu powinien posiadać wiedzę również z zakresu innych metodyk ale prince2 jest dość powszechną metodyką i można zdać prince 2 practitoner w pierwszej kolejności. Podwładni powinni także mieć odpowiednie umiejętności i wykształcenie (chociaż nie wymagane jest aby było takie jak u kierownika projektu), żeby choć w najmniejszym stopniu być świadomym tego np. w jakim procesie uczestniczą (w prince2 jest 7 procesów), jakie są mocne i słabe strony tej metodyki i innych metodyk – bo powinni nie tylko przejść szkolenie prince2 aleznać również inne metodyki, zarówno lekkie jak i ciężkie. Ta metodyka jest taka powszechna, gdyż można ją zastosować do każdego rodzaju projektu (duże, średnie i małe) oraz w różnych dziedzinach nauki. Jest na tyle popularna, iż nawet na studiach takich jak informatyka, zarządzanie studenci uczą się podstawowej wiedzy z jej zakresu.

prince 2 practitoner

Next Post

Previous Post

© 2019 Blog LifeStyle

Theme by Anders Norén